EMAIL US

NYC CO-OP ĐÓNG GÓP

Summary
Service Type
New YORK Co-op dự Báo Vụ cho người Mua Và Bán
Provider Name
Dillendorf Và Khudaya,
750 Third Avenue,New York,NY-10016,
Telephone No.212.457.9797
Area
New YORK, Manhattan, Brooklyn, Queens
Description
New YORK co-op đóng luật sư đại diện cho bất động sản người mua và bán ở công ty-op mua giao dịch.

Dilendorf & Khurdayan đại diện cho khách hàng liên quan đến việc mua và bán các đơn vị hợp tác (trực tiếp hợp tác) tại thành phố New York. Công ty của chúng tôi cung cấp đại diện siêng năng qua từng bước đóng giao dịch bất động sản, cho dù khách hàng đang mua hay bán một hợp tác xã.

Summary
Service Type
New YORK Co-op dự Báo Vụ cho người Mua Và Bán
Provider Name
Dillendorf Và Khudaya,
750 Third Avenue,New York,NY-10016,
Telephone No.212.457.9797
Area
New YORK, Manhattan, Brooklyn, Queens
Description
New YORK co-op đóng luật sư đại diện cho bất động sản người mua và bán ở công ty-op mua giao dịch.

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một khách hàng trong bán $1,1 M co-op đơn vị trong Greenwich Village, New York

Nên quốc tế khách hàng trong kết nối với việc mua một pied-một-le co-op căn hộ ở Midtown, Manhattan

Đại diện cho một nhà hàng trong việc bán công ty-op đơn vị ở Manhattan, New York

Đại diện cho một khách hàng trong việc bán một công ty-op căn hộ trên Phía Đông, New York

Nên một khách hàng liên quan đến việc mua lại của một khoản đầu tư gói bao gồm thuê kiểm soát co-op đơn vị ở SoHo và Greenwich Village, New York

Đại diện cho một khách hàng mua Ở công ty-op đơn vị trên khu Upper West Side, Manhattan

Chúng tôi đại Diện của new YORK Coop người Mua và Bán được Dựa trên một Phẳng biểu Phí và bao Gồm dự Báo Vụ:

Đóng bất động Sản dịch Vụ cho op người Mua

 1. Giai đoạn đầu

  Thảo luận với người mua tất cả các giai đoạn của một thành công coop mua đi qua lém tờ và tư vấn cho các người mua về quá trình đóng cửa để mua một coop căn hộ.

 2. Hợp đồng Bán

  Đàm phán hợp đồng với các điều khoản bán luật sư của để bảo vệ các người mua là sở thích. Đi qua hoàn thành hợp đồng bán với người mua để chắc chắn rằng người mua hiểu của mình quyền hợp đồng và nghĩa vụ.

 3. Liên Tìm Kiếm

  Đặt hàng và xem xét liên tìm kiếm, để đảm bảo rằng không có mở bản án, thế chấp cả hai chuồng xây dựng hay cá nhân, coop đơn vị. Nếu bất kỳ vấn đề tiêu đề là phát hiện ra - giải quyết họ với người bán là luật sư và người bán.

 4. Thẩm Định

  Thực hiện một tài sản chi tiết do siêng năng đó bao gồm những giai đoạn sau đây:
  o xem Xét các tòa nhà cung cấp kế hoạch, điều luật, tài chính, theo quy tắc, và phút từ cuộc họp hội đồng.
  o xem Xét các đơn vị độc quyền của thuê để kiểm tra nếu tòa nhà có bất kỳ hạn chế liên quan đến các đơn vị phòng cho thuê lại, và/hoặc bán lại sau đó.
  o Gửi một chi tiết viết bảng câu hỏi để quản lý công ty để đảm bảo rằng việc xây dựng không có:
  - đặc biệt đánh giá theo kế hoạch hoặc có hiệu lực
  - dự đoán phí chung tăng
  - chờ, được mong đợi hoặc bị đe dọa vụ kiện tụng với các tòa nhà
  - lại giới hạn
  - chuyển chi phí
  - dự đoán những cải tiến vốn
  o Chuẩn bị một chi tiết sự siêng năng do báo cáo cho những người mua tóm tắt chìa khóa, phát hiện dựa trên đánh giá của tòa nhà, công ty tài liệu, và thông tin từ các công ty quản lý.

 5. Tài chính

  Hỗ trợ khách hàng với chuẩn bị và xem lại tờ thế chấp giao tiếp với các người cho vay, xem xét chấp thư cam kết, và đảm bảo rằng các điều kiện vạch ra trong những cam kết thư hài lòng trước khi đóng cửa.

 6. Đi Bộ Qua

  Hướng dẫn các người mua qua đường cuối cùng của coop đơn vị để đảm bảo rằng tài sản của tình trạng đã không thay đổi kể từ khi việc thực hiện hợp đồng ngày, người bán thực hiện tất cả các đồng ý-khi sửa chữa trong đơn vị và các điều khoản của hợp đồng liên quan đến các đơn vị tình trạng đã được thỏa mãn.

 7. Đóng Cửa Chi Phí

  Đi qua cuối cùng? t chi phí với người mua - chuyển thuế (nếu có) và ghi đóng phí xử lý báo điều chỉnh.

 8. Đóng cửa

  Đại diện cho những người mua ở nhật. Đảm bảo rằng các coop vấn đề chứng mới chứng minh những người mua là đơn vị, quyền sở hữu và hủy bỏ việc bán cổ phiếu của giấy chứng nhận, và đảm bảo rằng mở thế chấp và thế chấp được trả tiền, và giải ngân cân bằng của mua giá để bán.

 9. Đóng Gói

  Chuẩn bị một đóng gói cho những người mua bao gồm việc giải quyết cuối cùng tuyên bố chi tiết cuối chi phí, hợp đồng bán, chứng khoán, độc quyền thuê và tất cả các phụ trợ tài liệu đóng.

Đóng bất động Sản dịch Vụ cho op người Bán hàng

 1. Giai Đoạn Đầu

  Tư vấn cho các người bán về quá trình đóng cửa để bán một coop đơn vị, đi qua thỏa thuận tấm điều kiện để chắc chắn rằng tất cả những điều kiện cần thiết và điều kiện cần thiết để bảo vệ người bán được bao phủ trong những hợp đồng bán.

 2. Hợp đồng Bán

  Soạn thảo một cái hợp đồng bán và thương lượng với người mua là luật sư để bảo vệ của người bán sở thích. Đi qua hoàn thành hợp đồng bán với người bán trước khi ký để chắc chắn rằng người bán hiểu của mình quyền hợp đồng/nghĩa vụ.

 3. Liên Tìm Kiếm

  Xem lại các liên tìm kiếm báo cáo của các người mua là luật sư để đảm bảo rằng không có tiêu đề đám mây vào khách sạn đó có thể chậm trễ, đóng giải quyết liên tìm kiếm vấn đề/quan tâm (nếu bất kỳ) với người mua là luật sư.

 4. Đi Bộ Qua

  Giải quyết bất kỳ vấn đề và những quan ngại rằng người mua đặt ra trong cuộc cuối cùng đơn vị kiểm tra.

 5. Trước Khi Đóng Cửa

  Đảm bảo rằng các người bán cho vay (nếu có một) kịp thời, mang đến ban chứng khoán và độc quyền cho thuê chuồng của đơn vị địa phương.

 6. Đóng Cửa Chi Phí

  Đi qua tất cả các chi phí kết thúc với việc bán trước khi đóng cửa, bao gồm tiền chi trả thế chấp (nếu bất kỳ) thanh toán của new YORK, và bạn phải chuyển thuế, coop đóng học phí ghi chi phí và các đóng điều chỉnh.

 7. Đóng cửa

  Đại diện cho người bán vào lúc đóng cửa. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu đóng cần thiết cho việc giao dịch đang thực hiện kế toán cho tất cả đóng chi phí và thu thập sự cân bằng của giá mua từ người mua.

 8. Đóng Gói

  Chuẩn bị một đóng gói cho người bán bao gồm việc giải quyết cuối cùng tuyên bố chi tiết cuối chi phí, hợp đồng bán cổ phiếu chuyển tài liệu và tất cả các phụ trợ tài liệu đóng.

Cho một tư vấn miễn phí về việc mua hay bán công ty-op ở new YORK, xin liên hệ với Dilendorf Và Khudaya bởi email hoặc gọi cho chúng tôi tại 212.457.9797telegram-icon.

Tại sao lại Chọn của Chúng tôi, công Ty Của công Ty-op Giao dịch?

 • Kinh nghiệm Hàng đầu của chúng tôi sư bất động sản là những chuyên gia trong việc xử lý new YORK co-op đóng cửa.
 • Ngay lập tức Quay vòng cho người Bán hàng Khi đại diện một người bán, chúng tôi cấp các hợp đồng bán cho những người mua trong vòng 24 giờ sau khi nhận các thỏa thuận tờ, và ngay lập tức hoàn thành hợp đồng sau khi nhận ý kiến từ người mua là luật sư.
 • Ngay lập tức Quay vòng cho người Mua Khi đại diện cho một người mua, chúng tôi hoàn thành việc xây dựng của sự siêng năng do trong vòng 24 giờ sau khi nhận được các nhà tài chính, và ngay lập tức xét và thương lượng hợp đồng với người bán là luật sư.
 • Dịch Vụ Xuất Sắc Công ty chúng tôi địa điểm nhấn mạnh vào cung cấp cho khách hàng tuyệt vời dịch vụ khách hàng và phân phối chất lượng cao sản phẩm công việc.
 • Hiệu Quả Thông Tin Liên Lạc Chúng tôi luôn trả lời các khách hàng yêu cầu/câu hỏi cùng một ngày và giữ cho các khách hàng thông tin ở mọi giai đoạn của họ giao dịch bất động sản.
 • Phẳng Biểu Phí Chúng tôi làm việc với khách hàng trên một cố định-sở phí. Chúng tôi là trả trước trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm.

Cho một tư vấn miễn phí về việc mua hay bán công ty-op ở new YORK, xin liên hệ với Dilendorf Và Khudaya bởi email hoặc gọi cho chúng tôi tại 212.457.9797telegram-icon.

REQUEST CONSULTATION

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.